Quản lý dự án Bim Việt

QLDA Bim Việt

Phần mềm Quản lý Dự án Bim Việt là ứng dụng văn phòng đầu tiên tại Việt Nam hoạt động trực tiếp trên Microsoft Project....